Büyük Çerkes Sürgünü
Büyük Çerkes Sürgünü
Büyük Çerkes Sürgünü
Büyük Çerkes Sürgünü
Büyük Çerkes Sürgünü
Büyük Çerkes Sürgünü
Büyük Çerkes Sürgünü
Büyük Çerkes Sürgünü
Büyük Çerkes Sürgünü
Büyük Çerkes Sürgünü
Büyük Çerkes Sürgünü
Büyük Çerkes Sürgünü
Büyük Çerkes Sürgünü
Büyük Çerkes Sürgünü
Büyük Çerkes Sürgünü
Büyük Çerkes Sürgünü

21 Mayıs;  Çerkes halkına uygulanan soykırım ve sürgünün yıldönümüdür.

 

Kafkasya, yüzyıllardır emperyal güçlerin çekişme alanı oldu. 1800’lerin başında Rusya İmparatorluğu’nun genişleme isteği ve buna karşın başta Büyük Britanya İmparatorluğu olmak üzere büyük Avrupa devletleri, Osmanlı İmparatorluğu ve İran’ın,  Kafkasya’yı Rusya’ya bırakmama stratejileri yüzünden yaşanan savaşlar yıllarca sürdü. 

 

Kafkas halkları özgürlüklerini korumak ve yurtlarını savunmak için olağanüstü direniş gösterdi. 500 bin Kuzey Kafkasyalı’nın öldüğü

tahmin edilen Rus-Kafkas Savaşı 21 Mayıs 1864’de Rusya’nın Kuzey Kafkasya’yı tamamen

ele geçirmesiyle sona erdi. Savaş boyunca  1.500.000’e yakın Çerkes, Kuzey Kafkasya’daki yurtlarından sürülerek Osmanlı topraklarına gönderildi. Bu trajik sürgünde, Tuapse, Soçi ve Sohum gibi liman kentlerine toplanan yüz binlerce insan gemilerle,  Varna, Samsun, Sinop, Trabzon gibi Osmanlı liman kentlerine nakledilerek, oradan da Anadolu’ya, Ortadoğu’ya ve Balkanlar’a  dağıtıldı.

 

On binlerce kişi yollarda açlıktan, hastalıktan ve soğuktan can verdi. Osmanlı topraklarına vardıklarında, bataklık kıyılarında sıtmadan, tifodan, açlıktan bir kez daha kırıldılar.Yaşadıklarımızı unutmadık, unutmayacağız diyen Çerkesler, Çerkes Soykırımı ve Sürgünü'nün tanınması, Çerkeslerin uğradığı tarihsel haksızlıkların giderilmesi taleplerini duyurabilmek için özellikle her 21 Mayıs’ta etkinlikler düzenlemekte ve kitlesel eylemler yapmaktadır. Türkiye’de , Suriye’de, Mısır’da, Ürdün’de, İsrail ve Filistin’de, Rusya’da, Avrupa ve Amerika’da, Kafkasya’nın pek çok kentinde  ve köyünde yapılan Büyük Çerkes Sürgünü  anma etkinlerinde “Bu deniz, bu toprak, bu gökyüzü sürgünümüze tanıktır. Bu deniz, bu toprak, bu gökyüzü daha dün gibi hatırlar” diyerek; savaşın sürgün ettiği, sürgün yollarında yitip giden kardeşlerini, sevdiklerini geri isterler.  Karadeniz kıyılarına iner, ölenlerin anısına denize çiçekler ve mumlar bırakırlar. Nart Ateşi yakarak,  ağıtlar söylerler. 

Seçkin Yılmaz
Büyük Çerkes Sürgünü
Büyük Çerkes Sürgünü
Büyük Çerkes Sürgünü