Selden Sonra
Selden Sonra
Selden Sonra
Selden Sonra
Selden Sonra
Selden Sonra
Selden Sonra
Selden Sonra
Selden Sonra
Selden Sonra
Selden Sonra
Selden Sonra
Selden Sonra
Selden Sonra
Selden Sonra
Selden Sonra
Selden Sonra
Selden Sonra
Selden Sonra
Selden Sonra

Şanlı Urfa’nın Harran İlçesinden Adana’ya gelen göçer tarım işçilerinin, sel felaketinden sonra tehlikeli boyutta yükselen sulama kanalı kenarındaki çadırlarını toplarken yaşadıkları trajedinin öyküsüdür.

Binlerce tarım işçisi birkaç ay için, tarlalarda çalışmak üzere aileleriyle birlikte doğu ve güneydoğudan Çukurova’ya göçer. Pamuk ekimi yapılan en geniş araziler Adana’nın Karataş ilçesindedir. Bu sebeple en fazla göç Karataş ilçesinde olur.

Tarım işçileri çalışacakları alanların yakınında ki sulama kanalları kenarlarında, çalışma süresinde yaşamak üzere çadır köyler kurar.

Milli Eğitim Bakanlığı Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO)desteğiyle; pilot bölge olarak Adana Karataş İlçesinde “ Pamuk Kadar Beyaz Bir Gelecek “sloganıyla,“Çocuk İşçiliğinin Eğitim Yoluyla Sona Erdirilmesi Projesi”ni başlattı. 2006 yılının Kasım ayı başlarında tüm Türkiye’de etkili olan ani ve yoğun yağışlar sel felaketini getirdi. Sel felaketi Adana ve İlçelerinde can kaybına varan hasara yol açtı, tarlada henüz toplanmamış pamuğu mahvetti. Yaşadıkları iptidai çadırlarda, çoluk çocuk göçerler perişan oldu. Bu konuda çalışma yapmak üzere Karataş’ın Sirkenli Köyüne gittim.